KALİTEYE BAĞLILIK

TAHSİLDAROĞLU markası ilk günden yarattığı kalitesini sektörde uzun yıllardır korumaktadır. Ürünlerimiz, tesislerimizde özenle üretilerek sofralarınıza ulaşmaktadır.

Çanakkale Ezine yöresinin kendine has bir rahiyaya sahip bitki örtüsüyle beslenen koyun, keçi ve inek sütleri bölgede bulunan merkezlerden hijyenik koşullarla toplanmaktadır. Sütler bu merkezlerde bulunan soğutma tanklarında soğutulmakta ve ardından soğuk zincir kırılmadan tankerlerle işlenmek üzere tesislerimize ulaştırılmaktadır. Böylece süt, tazeliğini; üretilen ürünler de mükemmel kalitesini korumaktadır.

TAHSİLDAROĞLU, üst düzey teknoloji ve tamamen hijyenik şartlarda üretim yaparak, hammaddeden nihai müşteriye kadar ürünlerini soğuk zincir kırılmadan ulaştırıp, her aşamada gıda güvenirliliğini sağlamaktadır. Temel hedefimiz, müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak ve eşsiz kalitedeki ürünlerimizi müşterilerimize sunmaktır. Bu doğrultuda; tüm üretim proseslerini, BRC – Helal sertifikaları ve ISO – HACCP kalite kontrol sisteminin esaslarıyla, geleneksel değerlerinden taviz vermeden gerçekleştirmektedir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Tahsildaroğlu sektöründe;

  • İlk defasında ve her defasında aynı üretim ve hizmeti güvenli gıda üreterek sağlayan,
  • Uygulanan HACCP sisteminin geliştirilmesine olanak sağlayan,
  • Ulusal ve uluslararası standartların yanı sıra yasa ve mevzuata uyan,
  • Süt çiftliklerinden tedarik edilen hammaddeden başlayarak diğer yardımcı malzemelerinin tedarikinde gıda savunması ve otantine konularına önem vererek, son ürün müşteriye ulaşana kadar her noktada gıda güvenliğini sağlayarak müşteri memnuniyeti ve insan sağlığını ön planda tutan,
  • Tüm tedarikçiler ve müşteriler ile iletişim kuran ve sürekliliğini sağlayan,
  • Hizmet içi eğitimlere önem verip personelin katılımını sağlayarak, hijyen kurallarının anlaşılıp, uygulanması ve Gıda Kültürünün benimsenmesini sağlayan,
  • Sosyal Sorumluluk Politikası belirleyerek gerekliliklerini uygulayan,
  • İyileşme ve gelişme içerisinde olarak kurumsallaşan bir firma olmayı amaç edinmekte ve benimsemektedir.