Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir, ülkelerin kültür zenginliğinin bir parçasıdır. Peynir kabaca sütün pıhtılaşmasıyla yapılır. Pıhtı ya da bilinen adıyla telemenin işlenmesi ve olgunlaşması sonunda ortaya çıkan, peynire farklılık katan süreç, işleme ve olgunlaştırma yöntemidir. Bu süreçleri her toplum kendi kültürü çerçevesinde gerçekleştirir.

Geçmişte insanlar peynire çok önem verir, kutsal saydıkları değerlerin yerine koyarlarmış. Masallara, hikayelere ve şiirlere konu olan peynire Babil’de ‘soyluların yiyeceği’ gözüyle bakılırmış. Peynir o dönemlerdeki insan için uygarlığın, asaletin, zengin olmanın simgesiymiş. Varsayılan bilgilere göre peynirin sekiz, on bin yıl önce Mezopotamya’da veya İndus vadisinde hayvan güden çobanlar tarafından bulunduğu sanılıyor. Başka bir varsayıma göre ise, sütün önce tesadüfen ekşimesi, sonra da bilinçli bir şekilde ekşitilmesi yoluyla ilk üretildiği bölgenin Avrasya olduğu yolundadır.

Anadolu’yu yurt edinenler arasında olan Osman Gazi eşrafı da, yayladan kışlaya, kışlaktan yaylaya çıktığı dönemlerde, geride bıraktıkları mallarına göz kulak olan Bilecik tekfuruna gönderdiği değerli hediyeler arasında en başta peynir, kurutulmuş yoğurt, yağ ve kaymak bulunuyordu.

Tarih boyunca peynir; uzun süre saklanabilme özelliği ile de hep aşlarımıza eşlik etmiştir. İşkembe, incir sütü ve peynir başından günümüzde peynir mayasına, otlaktaki hayvanlardan fabrikaya, taze sağılmış sütten pastorize süte, beyaz tülbentlerden plastik vakum ambalaja, peynirin gelişimi devam etmektedir. Çünkü peynir hem besler, hem de ağza tat verir.

Dünyada yüzlerce peynir çeşidi vardır. Peynir çeşidinin bolluğu bir ülkenin kültürel zenginliğinin göstergelerinden biri sayılır. Ne var ki, her ülkede de birbirine benzeyen, ancak yapıldığı yöreye göre farklı adlar alarak daha da genişleyen peynir yelpazesi, aslında tüm dünyada onbeş yirmi peynir türüyle sınırlıdır.

Türk kültüründe dünden bugüne gelen peynir yeme alışkankığında da TAHSİLDAROĞLU Firması; hiçbir katkı maddesi içermeyen tamamen doğal maya ve saf pastorize süt ile imal ettiği besleyici özelliğe sahip Klasik Beyaz Peyniri ile büyük küçük herkese hizmet vermeyi amaçlıyor.